۲۳۸ (پیش از میلاد)

رویدادهاویرایش

 
سکهٔ ارشک

مرگ‌هاویرایش

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "238 BC," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=238_BC&oldid=213897666 (accessed June 21, 2008).