۲۳۹ (پیش از میلاد)

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

مرگ‌ها ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "239 BC," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=239_BC&oldid=213897333 (accessed June 19, 2008).