۲۴۳ (قمری)، دویست و چهل و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم مه سال ۸۵۷ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰ 

سال: ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش