۲۵۲ (قمری)

سال هجری قمری

۲۵۲ (قمری)، دویست و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم ژانویه سال ۸۶۶ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش