۲۵۸ (قمری)

سال هجری قمری

۲۵۸ (قمری)، دویست و پنجاه و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم نوامبر سال ۸۷۱ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش