۲۹۸ (قمری)، دویست و نود و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم سپتامبر سال ۹۱۰ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰ 

سال: ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش