باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

  • تصرف مصر توسط خلفای فاطمی و بنای شهر قاهره به عنوان مرکز حکومت آنان (۳۵۸ ق)

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

  • «طنطاوی جوهری» عالم و شاعر مصری (۱۳۵۸ ق)
  • آیت اللَّه «سید محمد محقق داماد» استاد بزرگ حوزهٔ علمیهٔ قم (۱۳۸۸ق)
  • آیت اللَّه «شیخ علی نمازی» فقیه مجتهد (۱۴۰۵ ق)