۲ قلب (ترانه کایلی مینوگ)

تک‌آهنگی از کایلی مینوگ

«۲ قلب» تک‌آهنگی از هنرمند اهل استرالیا کایلی مینوگ است که در ۹ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-11-۰۹) منتشر شد.

«۲ قلب»
ترانه کایلی مینوگ
تاریخ پخش۹ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-11-۰۹)
ناشرپارلفون
گاه‌نگاری تک‌آهنگ‌های کایلی مینوگ
«Sometime Samurai
(۲۰۰۵)»
«۲ قلب» «Wow
(۲۰۰۸)»

این تک‌آهنگ در چارت‌های استرالیا، اسپانیا در رتبه اول و در چارت‌های، ایتالیا، اسکاتلند، سوئد، بریتانیا، نروژ جزو ده ترانه اول قرار گرفت.

منابع ویرایش