۳۰ (قمری)، سی‌امین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم سپتامبر سال ۶۵۰ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰ 

سال: ۲۷ ۲۸ ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ ۳۲ ۳۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش