۳۲۳ (پیش از میلاد)

نیمکرهٔ شرقی زمین در ۳۲۳ پیش از میلاد

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "323 BC," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=323_BC&oldid=216149663 (accessed June 16, 2008).