۳۴۲ (قمری)

(تغییرمسیر از ۳۴۲ (هجری))

۳۴۲ (قمری)، سیصد و چهل و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم مه سال ۹۵۳ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰ 

سال: ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش