۳۵۹ (قمری)، سیصد و پنجاه و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم نوامبر سال ۹۶۹ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰ 

سال: ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش