۳۶۶ (قمری)، سیصد و شصت و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم سپتامبر سال ۹۷۶ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰ 

سال: ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش