۴۱۲ (قمری)، چهارصد و دوازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم آوریل سال ۱۰۲۱ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰ 

سال: ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش