۴۱۹ (قمری)

۴۱۹ (قمری)، چهارصد و نوزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم فوریه سال ۱۰۲۸ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰ 

سال: ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش