۴۲۲ (قمری)

۴۲۲ (قمری)، چهارصد و بیست و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم ژانویه سال ۱۰۳۱ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰ 

سال: ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش