۴۴۸ (قمری)

۴۴۸ (قمری)، چهارصد و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم مارس سال ۱۰۵۶ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰ 

سال: ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش