۴۷۹ (قمری)

۴۷۹ (قمری)، چهارصد و هفتاد و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم آوریل سال ۱۰۸۶ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰ 

سال: ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش