۵۱۹ (قمری)، پانصد و نوزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم فوریه سال ۱۱۲۵ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰ 

سال: ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش