۵۲۵ (قمری)

۵۲۵ (قمری)، پانصد و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم دسامبر سال ۱۱۳۰ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰ 

سال: ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش