باز کردن منو اصلی

۵۳ (عدد)

→ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ←
اصلی ۵۳
پنجاه و سه
ترتیبی پنجاه و سوم
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۵۳
اعداد رومی LIII
پایه ۲ ۱۱۰٬۱۰۱۲
پایه ۳ ۱٬۲۲۲۳
پایه ۴ ۳۱۱۴
پایه ۵ ۲۰۳۵
پایه ۶ ۱۲۵۶
پایه ۸ ۶۵۸
پایه ۱۲ ۴۵۱۲
پایه ۱۶ ۳۵۱۶
پایه ۲۰ ۲D۲۰
پایه ۳۶ ۱H۳۶
عربی ۵۳

۵۳(پنجاه و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۲ و قبل از ۵۴ قرار دارد.