۵۴۵ (قمری)، پانصد و چهل و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم مه سال ۱۱۵۰ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰ 

سال: ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش