۵۵۱ (قمری)، پانصد و پنجاه و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم مارس سال ۱۱۵۶ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰ 

سال: ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

پانویس

  1. موحد، ضیاء (۱۳۹۲). «فصل ششم (تاملاتی در سبک و آثار سعدی)». سعدی. تهران: انتشارات نیلوفر. صص. ۱۶۰ و ۱۶۱. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۵۸۱-۷.