۵۶۱ (قمری)، پانصد و شصت و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم نوامبر سال ۱۱۶۵ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰ 

سال: ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش