۵۶ (قمری)

سال هجری قمری

۵۶ (قمری)، پنجاه و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم نوامبر سال ۶۷۵ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰ 

سال: ۵۳ ۵۴ ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ ۵۸ ۵۹

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش