۵۷۵ (قمری)، پانصد و هفتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم ژوئن سال ۱۱۷۹ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰  ۶۰۰ 

سال: ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش