باز کردن منو اصلی

۶۱ (عدد)

→ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ←
اصلی۶۱
شصت و یک
ترتیبیشصت و یکم
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۶۱
اعداد رومیLXI
پایه ۲۱۱۱٬۱۰۱۲
پایه ۳۲٬۰۲۱۳
پایه ۴۳۳۱۴
پایه ۵۲۲۱۵
پایه ۶۱۴۱۶
پایه ۸۷۵۸
پایه ۱۲۵۱۱۲
پایه ۱۶۳D۱۶
پایه ۲۰۳۱۲۰
پایه ۳۶۱P۳۶
عربی۶۱

۶۱(شصت و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۶۰ و قبل از ۶۲ قرار دارد.