۷۱۳ (قمری)

۷۱۳ (قمری)، هفتصد و سیزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم مه سال ۱۳۱۳ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰ 

سال: ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش