باز کردن منو اصلی

۷۳ (عدد)

→ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ←
اصلی ۷۳
هفتاد و سه
ترتیبی هفتاد و سوم
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۷۳
اعداد رومی LXXIII
پایه ۲ ۱٬۰۰۱٬۰۰۱۲
پایه ۳ ۲٬۲۰۱۳
پایه ۴ ۱٬۰۲۱۴
پایه ۵ ۲۴۳۵
پایه ۶ ۲۰۱۶
پایه ۸ ۱۱۱۸
پایه ۱۲ ۶۱۱۲
پایه ۱۶ ۴۹۱۶
پایه ۲۰ ۳D۲۰
پایه ۳۶ ۲۱۳۶
عربی ۷۳

۷۳(هفتاد و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۲ و قبل از ۷۴ قرار دارد.