باز کردن منو اصلی

۷۳ (عدد)

→ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ←
اصلی۷۳
هفتاد و سه
ترتیبیهفتاد و سوم
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷۳
اعداد رومیLXXIII
پایه ۲۱٬۰۰۱٬۰۰۱۲
پایه ۳۲٬۲۰۱۳
پایه ۴۱٬۰۲۱۴
پایه ۵۲۴۳۵
پایه ۶۲۰۱۶
پایه ۸۱۱۱۸
پایه ۱۲۶۱۱۲
پایه ۱۶۴۹۱۶
پایه ۲۰۳D۲۰
پایه ۳۶۲۱۳۶
عربی۷۳

۷۳(هفتاد و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۲ و قبل از ۷۴ قرار دارد.