۷۴۵ (قمری)

سال هجری قمری

۷۴۵ (قمری)، هفتصد و چهل و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم مه سال ۱۳۴۴ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰ 

سال: ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش