۷۵۷ (قمری)، هفتصد و پنجاه و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم ژانویه سال ۱۳۵۶ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰ 

سال: ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش