۷۹۲ (قمری)

۷۹۲ (قمری)، هفتصد و نود و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم دسامبر سال ۱۳۸۹ میلادی و هشتم دیماه 768 خورشیدی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰ 

سال: ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

حافظ

وابستهویرایش