۷۹۲ (قمری)

سال هجری قمری

۷۹۲ (قمری)، هفتصد و نود و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با «۲۸ دسامبر ۱۳۸۹» میلادی و «۸ دی ۷۶۸» هجری شمسی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰ 

سال: ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش