۷ یا هَفت، یک عدد طبیعی است که در بین ۶ و ۸ قرار می‌گیرد. این عدد یک عدد اصلی است و در فرهنگ غربی اغلب خوش شانس محسوب می‌شود و معمولاً بسیار نمادین دیده می‌شود.

→ ۶ ۷ ۸ ←
اصلیهفت
ترتیبیهفتمین
تجزیهاول
یونانی
Ζ´
رومی
VII
پایه ۲۱۱۱۲
پایه ۳۲۱۳
پایه ۴۱۳۴
پایه ۵۱۲۵
پایه ۶۱۱۶
پایه ۸۷۸
پایه ۱۲۷۱۲
پایه ۱۶۷۱۶
پایه ۲۰۷۲۰
پایه ۳۶۷۳۶

از میان اعداد، عدد هفت از دیرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده و از میترائیسم سرچشمه گرفته‌است. وجود برخی عوامل طبیعی مانند تعداد سیاره‌های مکشوف جهان باستان و همچنین رنگ‌های اصلی امثال آن مؤید رجحان و جنبه مابعد طبیعی آن گردید.[۱]

منابعویرایش

  1. فرهنگ معین، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵

پیوند به بیرونویرایش