۸۲ جوی یک ستاره است که در صورت فلکی جوی قرار دارد.

۸۲ جوی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی جوی
بعد ۰۳h ۱۹m ۵۵٫۶۵۰۵s
میل ‏۱۱٫۲۲۱″۰۴′‎−۴۳°
قدر ظاهری (ع) ۴٫۲۷
مشخصات
نوع طیف G8 V
شاخص رنگ U−B +۰٫۲۱
شاخص رنگ B−V +۰٫۷۱
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۸۷٫۳ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۳۰۳۷٫۲۱ mas/yr
میل: ۷۲۶٫۵۲ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۶۵٫۰۰ mas
قدر مطلق (MV)۵٫۳۵
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر

منابعویرایش