۸۴۲ (قمری)

۸۴۲ (قمری)، هشتصد و چهل و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم ژوئیه سال ۱۴۳۸ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰ 

سال: ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش