۸۵۳ (قمری)

۸۵۳ (قمری)، هشتصد و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم مارس سال ۱۴۴۹ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰  ۸۸۰ 

سال: ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش