۸۸۲ (قمری)

سال هجری قمری

۸۸۲ (قمری)، هشتصد و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم آوریل سال ۱۴۷۷ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰  ۸۸۰  ۸۹۰  ۹۰۰  ۹۱۰ 

سال: ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش