باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

زادگانویرایش

  • ملاعبدالله مدرس گرجی، عالم دینی قرن چهاردهم (۱۳۱۳ق)

درگذشتگانویرایش

  • ۶۸۸ - فخرالدین عراقی شاعر و عارف فارسی
  • آیت اللَّه «میرزا عبدالرحیم سامت» عالم فقیه (۱۴۲۰ ق)
  • فقیه و اصولی بزرگ آیت‌اللَّه «ملاحسین بن محمد بن جعفر فشارکی» (۱۳۵۳ ق)
  • «ابوالحسن علی بن عمر بن احمد دارقطنی» محدث و فقیه(۳۸۵ ق)
  • «ابوالحسن علی بن زبیر کوفی» نویسندهٔ مسلمان(۳۴۸ ق)