۹۳۰ (قمری)

سال هجری قمری
(تغییرمسیر از ۹۳۰ قمری)

۹۳۰ (قمری)، نهصد و سی‌امین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم نوامبر سال ۱۵۲۳ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰ 

سال: ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش