۹۴۰ (قمری)، نهصد و چهلمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم اوت سال ۱۵۳۳ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش