۹۴ (عدد)

→ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ←
اصلی۹۴
نود و چهار
ترتیبینود و چهارم
تجزیه۴۷×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴۷،۹۴
یونانی
ϞΔ´
رومی
XCIV
پایه ۲۱٬۰۱۱٬۱۱۰۲
پایه ۳۱۰٬۱۱۱۳
پایه ۴۱٬۱۳۲۴
پایه ۵۳۳۴۵
پایه ۶۲۳۴۶
پایه ۸۱۳۶۸
پایه ۱۲۷A۱۲
پایه ۱۶۵E۱۶
پایه ۲۰۴E۲۰
پایه ۳۶۲M۳۶
عربی۹۴

۹۴(نود و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۳ و قبل از ۹۵ قرار دارد.