۹۶۴ (خورشیدی)

سال ۹۶۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۶۴ نهصد و شصت و چهارمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷
۹۶۴ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۵۸۵ – ۱٬۵۸۶
هجری قمری ۹۹۲ – ۹۹۴
گاه‌شماری گرگوری 1585
MDLXXXV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۳۸
گاه‌شماری ارمنی ۸۹۴
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۲۵۹ – -۲۵۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۳۵
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۲۹
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۴۷
گاه‌شماری رومی ۷٬۰۹۳ – ۷٬۰۹۴
گاهشماری مازندرانی ۱٬۰۹۶ – ۱٬۰۹۷
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۰۱ – ۱٬۳۰۲
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۷۷ – ۱٬۵۷۸
سال عبری ۵٬۳۴۵ ۵٬۳۴۶
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۴۰ – ۱٬۶۴۱
 - ساکا سموت ۱٬۵۰۷ – ۱٬۵۰۸
 - کالی یوگا ۴٬۶۸۶ – ۴٬۶۸۷
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۵۸۵
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۱۸
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۲۸

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش