باز کردن منو اصلی

۹۷۵ (قمری)، نهصد و هفتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم ژوئیه سال ۱۵۶۷ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰ 

سال: ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش