۹۷۸ (خورشیدی)

سال ۹۷۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۷۸ نهصد و هفتاد و هشتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰ 

سال: ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱
۹۷۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۵۹۹ – ۱٬۶۰۰
هجری قمری ۱٬۰۰۷ – ۱٬۰۰۸
گاه‌شماری گرگوری 1599
MDXCIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۵۲
گاه‌شماری ارمنی ۹۰۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۲۴۵ – −۲۴۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۴۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۴۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۶۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۰۷ – ۷٬۱۰۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۱۰ – ۱٬۱۱۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۱۵ – ۱٬۳۱۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۹۱ – ۱٬۵۹۲
سال عبری ۵٬۳۵۹ ۵٬۳۶۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۵۴ – ۱٬۶۵۵
 - ساکا سموت ۱٬۵۲۱ – ۱٬۵۲۲
 - کالی یوگا ۴٬۷۰۰ – ۴٬۷۰۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۵۹۹
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۳۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۴۲

مناسبت‌ها

ویرایش

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش