ATC code C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C04 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC04.[۲] کدهای ATCvet که فاقد کدهای انسانی متناظر ATC هستند، در فهرست ذیل با حرف آغازین Q ذکر شده‌اند.

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C04A Peripheral اتساع عروقsویرایش

C04AA ۲-هیدروکسی فنتیلامین derivativesویرایش

C04AA01 ایزوکسوپرین
C04AA02 Buphenine
C04AA31 Bamethan

C04AB Imidazoline derivativesویرایش

C04AB01 فنتولامین
C04AB02 تولازولین

C04AC ویتامین ب۳ and derivativesویرایش

C04AC01 Nicotinic acid
C04AC02 Nicotinyl alcohol (pyridylcarbinol)
C04AC03 Inositol nicotinate
C04AC07 Ciclonicate

C04AD پورین derivativesویرایش

C04AD01 Pentifylline
C04AD02 Xantinol nicotinate
C04AD03 پنتوکسی فیلین
C04AD04 Etofylline nicotinate
QC04AD90 Propentofylline

C04AE Ergot alkaloidsویرایش

C04AE01 Ergoloid mesylates
C04AE02 Nicergoline
C04AE04 دی هیدرو ارگوکریستین
C04AE51 Ergoloid mesylates, combinations
C04AE54 Dihydroergocristine, combinations

C04AF آنزیم‌هاویرایش

C04AF01 Kallidinogenase

C04AX Other peripheral vasodilatorsویرایش

C04AX01 Cyclandelate
C04AX02 فنوکسی بنزامین
C04AX07 Vincamine
C04AX10 Moxisylyte
C04AX11 بنسیکلان
C04AX17 Vinburnine
C04AX19 Sulcotidil
C04AX20 بوفلومدیل
C04AX21 Naftidrofuryl
C04AX23 Butalamine
C04AX24 Visnadine
C04AX26 Cetiedil
C04AX27 Cinepazide
C04AX28 ایفنپرودیل
C04AX30 Azapetine
C04AX32 Fasudil

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C04". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC04". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.