ATC code G03 هورمون‌های جنسی و تعدیل‌کننده‌های دستگاه تناسلی زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه G03 جزوی از گروه آناتومیک G دستگاه ادراری-تناسلی و هورمون‌های جنسی است.[۱]

کدهای ATC
G دستگاه ادراری-تناسلی و هورمون‌های جنسی
G01 داروهای ضد عفونت و ضدعفونی‌کننده در پزشکی زنان
G02 سایر داروهای مرتبط با پزشکی زنان
G03 هورمون‌های جنسی و تعدیل‌کننده‌های دستگاه تناسلی
G04 داروهای مرتبط با پزشکی مجاری ادراری
فقط ATCvet
QG51 ضدعفونی‌کننده و داروهای ضدعفونت جهت استفادهٔ داخل رحمی
QG52 محصولات مخصوص پستان و نوک پستان

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QG03.[۲] کدهای ATCvet که فاقد کدهای انسانی متناظر ATC هستند، در فهرست ذیل با حرف آغازین Q ذکر شده‌اند.

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

G03A Hormonal contraceptives for systemic use ویرایش

G03AA پروژستوژن و استروژن, fixed combinations ویرایش

G03AA01 Etynodiol and اتینیل استرادیول
G03AA02 کینگستانول and ethinylestradiol
G03AA03 لاینسترونل and ethinylestradiol
G03AA04 مجسترول and ethinylestradiol
G03AA05 نوراتی سترون and ethinylestradiol
G03AA06 Norgestrel and ethinylestradiol
G03AA07 لوونورژسترول and ethinylestradiol
G03AA08 Medroxyprogesterone and ethinylestradiol
G03AA09 Desogestrel and ethinylestradiol
G03AA10 Gestodene and ethinylestradiol
G03AA11 Norgestimate and ethinylestradiol
G03AA12 Drospirenone and ethinylestradiol
G03AA13 Norelgestromin and ethinylestradiol
G03AA14 نومگسترول and استرادیول
G03AA15 Chlormadinone and ethinylestradiol
G03AA16 Dienogest and ethinylestradiol

G03AB Progestogens and estrogens, sequential preparations ویرایش

G03AB01 Megestrol and ethinylestradiol
G03AB02 Lynestrenol and ethinylestradiol
G03AB03 Levonorgestrel and ethinylestradiol
G03AB04 Norethisterone and ethinylestradiol
G03AB05 Desogestrel and ethinylestradiol
G03AB06 Gestodene and ethinylestradiol
G03AB07 Chlormadinone and ethinylestradiol
G03AB08 Dienogest and estradiol

G03AC Progestogens ویرایش

G03AC01 نوراتی سترون
G03AC02 لاینسترونل
G03AC03 لوونورژسترول
G03AC04 کینگستانول
G03AC05 مجسترول
G03AC06 Medroxyprogesterone
G03AC07 Norgestrienone
G03AC08 Etonogestrel
G03AC09 Desogestrel
G03AC10 Drospirenone

G03AD Emergency contraceptives ویرایش

G03AD01 لوونورژسترول
G03AD02 Ulipristal

G03B آندروژن‌ها ویرایش

G03BA 3-oxoandrosten-(4) derivatives ویرایش

G03BA01 فلوکسی‌مسترون
G03BA02 متیل تستوسترون
G03BA03 Testosterone

G03BB 5-androstanon-(3) derivatives ویرایش

G03BB01 مسترولون
G03BB02 Androstanolone

G03C استروژن‌ها ویرایش

G03CA Natural and semisynthetic estrogens, plain ویرایش

G03CA01 اتینیل استرادیول
G03CA03 استرادیول
G03CA04 استریول
G03CA06 Chlorotrianisene
G03CA07 استرون
G03CA09 پرومستری‌ان
G03CA53 Estradiol, combinations
G03CA57 Conjugated estrogens

G03CB Synthetic estrogens, plain ویرایش

G03CB01 دینسترول
G03CB02 دی‌اتیل‌استیل بسترول
G03CB03 مالزیتوز
G03CB04 موکسسترول

G03CC Estrogens, combinations with other drugs ویرایش

G03CC02 دینسترول
G03CC03 مالزیتوز
G03CC04 استرون
G03CC05 دی‌اتیل‌استیل بسترول
G03CC06 استریول
G03CC07 Conjugated estrogens and bazedoxifene

G03CX Other estrogens ویرایش

G03CX01 Tibolone

G03D پروژستوژن‌ها ویرایش

G03DA Pregnen-(4) derivatives ویرایش

G03DA01 Gestonorone
G03DA02 Medroxyprogesterone
G03DA03 Hydroxyprogesterone
G03DA04 پروژسترون
QG03DA90 پرولیجستون

G03DB Pregnadien derivatives ویرایش

G03DB01 دیدروژسترون
G03DB02 Megestrol
G03DB03 Medrogestone
G03DB04 نومگسترول
G03DB05 دمجستون
G03DB06 Chlormadinone
G03DB07 پرومگستون
G03DB08 Dienogest

G03DC Estren derivatives ویرایش

G03DC01 Allylestrenol
G03DC02 نوراتی سترون
G03DC03 لاینسترونل
G03DC04 Ethisterone
G03DC06 Etynodiol
G03DC31 متیل‌استرنولون

QG03DX Other progestogens ویرایش

QG03DX90 آلترنوژست
QG03DX91 دلمادینون

G03E Androgens and female sex hormones in combination ویرایش

G03EA Androgens and estrogens ویرایش

G03EA01 Methyltestosterone and estrogen
G03EA02 Testosterone and estrogen
G03EA03 Prasterone and estrogen

G03EB Androgen, progestogen and estrogen in combination ویرایش

G03EK Androgens and female sex hormones in combination with other drugs ویرایش

G03EK01 Methyltestosterone

G03F Progestogens and estrogens in combination ویرایش

G03FA Progestogens and estrogens, fixed combinations ویرایش

G03FA01 Norethisterone and estrogen
G03FA02 Hydroxyprogesterone and estrogen
G03FA03 Ethisterone and estrogen
G03FA04 Progesterone and estrogen
G03FA05 Methylnortestosterone and estrogen
G03FA06 Etynodiol and estrogen
G03FA07 Lynestrenol and estrogen
G03FA08 Megestrol and estrogen
G03FA09 Noretynodrel and estrogen
G03FA10 Norgestrel and estrogen
G03FA11 Levonorgestrel and estrogen
G03FA12 Medroxyprogesterone and estrogen
G03FA13 Norgestimate and estrogen
G03FA14 Dydrogesterone and estrogen
G03FA15 Dienogest and estrogen
G03FA16 تری‌مگستون and estrogen
G03FA17 Drospirenone and estrogen

G03FB Progestogens and estrogens, sequential preparations ویرایش

G03FB01 Norgestrel and estrogen
G03FB02 Lynestrenol and estrogen
G03FB03 Chlormadinone and estrogen
G03FB04 Megestrol and estrogen
G03FB05 Norethisterone and estrogen
G03FB06 Medroxyprogesterone and estrogen
G03FB07 Medrogestone and estrogen
G03FB08 Dydrogesterone and estrogen
G03FB09 Levonorgestrel and estrogen
G03FB10 Desogestrel and estrogen
G03FB11 Trimegestone and estrogen
G03FB12 Nomegestrol and estrogen

G03G گنادوتروپینs and other ovulation stimulants ویرایش

G03GA Gonadotropins ویرایش

G03GA01 هاش سی جی
G03GA02 منوتروپین
G03GA03 Serum گنادوتروپین
G03GA04 Urofollitropin
G03GA05 Follitropin alfa
G03GA06 Follitropin beta
G03GA07 هورمون لوتئینه کننده
G03GA08 هاش سی جی
G03GA09 Corifollitropin alfa
G03GA10 Follitropin delta
G03GA30 Combinations
QG03GA90 هورمون محرکه فولیکولی-pituitary
QG03GA99 Gonadotropins, combinations

G03GB تخمک‌گذاری stimulants, synthetic ویرایش

G03GB01 Cyclofenil
G03GB02 کلومیفن سیترات
G03GB03 اپیمسترول

G03H Antiandrogens ویرایش

G03HA Antiandrogens, plain ویرایش

G03HA01 سیپروترون

G03HB Antiandrogens and estrogens ویرایش

G03HB01 Cyproterone and estrogen

G03X Other sex hormones and modulators of the genital system ویرایش

G03XA Antigonadotropins and similar agents ویرایش

G03XA01 دانازول
G03XA02 Gestrinone
QG03XA90 Anti-Pmsg
QG03XA91 Gonadotropin releasing factor analogue, conjugated

G03XB Progesterone receptor modulators ویرایش

G03XB01 Mifepristone
G03XB02 Ulipristal
G03XB51 Mifepristone, combinations
QG03XB90 اگلی‌پریستون

G03XC Selective estrogen receptor modulators ویرایش

G03XC01 رالوکسیفن
G03XC02 Bazedoxifene
G03XC03 Lasofoxifene
G03XC04 Ormeloxifene
G03XC05 Ospemifene

منابع ویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code G03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QG03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.