ATC code J04 داروهای ضد مایکوباکتریوم زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه J04 جزوی از گروه آناتومیک J ضدعفونت‌ها جهت مصارف سیستمیک است.[۱]

کدهای ATC
J ضدعفونت‌ها جهت مصارف سیستمیک
J01 داروهای آنتی‌بیوتیک جهت استفادهٔ سیستمیک
J02 داروهای ضد قارچ جهت استفادهٔ سیستمیک
J04 داروهای ضد مایکوباکتریوم
J05 داروهای ضد ویروس جهت استفادهٔ سیستمیک
فقط انسان
J06 آنتی‌سرم‌ها و ایمونوگلبولین‌ها
J07 واکسن‌ها
فقط ATCvet
QJ51 داروهای ضد باکتری جهت استفاده در غدد شیری
QJ54 داروهای ضد مایکوباکتریوم جهت استفاده در غدد شیری

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QJ04.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

J04A داروهای درمان سلویرایش

J04AA Aminosalicylic acid and derivativesویرایش

J04AA01 Aminosalicylic acid
J04AA02 Sodium aminosalicylate
J04AA03 Calcium aminosalicylate

J04AB آنتی‌بیوتیک‌هاویرایش

J04AB01 سیکلوسرین
J04AB02 ریفامپین
J04AB03 ریفامایسین
J04AB04 Rifabutin
J04AB05 Rifapentin
J04AB30 کاپرئومایسین

J04AC هیدرازیدهاویرایش

J04AC01 ایزونیازید
J04AC51 Isoniazid, combinations

J04AD تیواوره derivativesویرایش

J04AD01 پروتیونامید
J04AD02 Tiocarlide
J04AD03 اتیونامید

J04AK Other drugs for treatment of tuberculosisویرایش

J04AK01 پیرازینامید
J04AK02 اتامبوتول
J04AK03 Terizidone
J04AK04 Morinamide
J04AK05 آر ۲۰۷۹۱۰
J04AK06 Delamanid
J04AK07 Amithiozone

J04AM Combinations of drugs for treatment of tuberculosisویرایش

J04AM01 Streptomycin and isoniazid
J04AM02 Rifampicin and isoniazid
J04AM03 Ethambutol and isoniazid
J04AM04 Thioacetazone and isoniazid
J04AM05 Rifampicin, pyrazinamide and isoniazid
J04AM06 Rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and isoniazid

J04B Drugs for treatment of lepraویرایش

J04BA Drugs for treatment of lepraویرایش

J04BA01 کلوفازیمین
J04BA02 داپسون
J04BA03 Aldesulfone sodium

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code J04". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QJ04". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.