ATC code M01 محصولات ضدالتهاب و ضد روماتیسم‌ها زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه M01 جزوی از گروه آناتومیک M سیستم اسکلتی-عضلانی است.[۱]

کدهای ATC
M سیستم اسکلتی-عضلانی
M01 محصولات ضدالتهاب و ضد روماتیسم‌ها
M02 محصولات موضعی برای درد مفصلی و درد عضله
M03 شل‌کننده‌های عضلانی
M04 فراورده‌های درمان نقرس
M05 داروهای درمان بیماری‌های استخوان
M09 سایر داروها جهت درمان اختلالات اسکلتی-عضلانی

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QM01.[۲] کدهای ATCvet که فاقد کدهای انسانی متناظر ATC هستند، در فهرست ذیل با حرف آغازین Q ذکر شده‌اند.

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

M01A ضدالتهاب and داروی ضد روماتسیمی اصلاح‌کننده بیماری products, داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدیویرایش

M01AA پیرازولیدین‌هاویرایش

M01AA01 فنیل‌بوتازون
M01AA02 Mofebutazone
M01AA03 اکسی فن بوتازون
M01AA05 Clofezone
M01AA06 Kebuzone
QM01AA90 Suxibuzone
QM01AA99 Combinations

M01AB استیک اسید derivatives and related substancesویرایش

M01AB01 ایندومتاسین
M01AB02 Sulindac
M01AB03 تولمتین
M01AB04 Zomepirac
M01AB05 دیکلوفناک
M01AB06 Alclofenac
M01AB07 Bumadizone
M01AB08 Etodolac
M01AB09 Lonazolac
M01AB10 Fentiazac
M01AB11 Acemetacin
M01AB12 Difenpiramide
M01AB13 Oxametacin
M01AB14 Proglumetacin
M01AB15 Ketorolac
M01AB16 Aceclofenac
M01AB17 Bufexamac
M01AB51 Indometacin, combinations
M01AB55 Diclofenac, combinations

M01AC Oxicamsویرایش

M01AC01 پیروکسیکام
M01AC02 Tenoxicam
M01AC04 Droxicam
M01AC05 Lornoxicam
M01AC06 ملوکسیکام
M01AC56 Meloxicam, combinations

M01AE مشتقات پروپانوئیک اسیدویرایش

M01AE01 ایبوپروفن
M01AE02 ناپروکسن
M01AE03 کتوپروفن
M01AE04 Fenoprofen
M01AE05 Fenbufen
M01AE06 Benoxaprofen
M01AE07 Suprofen
M01AE08 Pirprofen
M01AE09 Flurbiprofen
M01AE10 Indoprofen
M01AE11 Tiaprofenic acid
M01AE12 Oxaprozin
M01AE13 Ibuproxam
M01AE14 Dexibuprofen
M01AE15 Flunoxaprofen
M01AE16 Alminoprofen
M01AE17 Dexketoprofen
M01AE18 Naproxcinod
M01AE51 Ibuprofen, combinations
M01AE52 Naproxen and esomeprazole
M01AE53 Ketoprofen, combinations
M01AE56 Naproxen and میزوپرستول
QM01AE90 Vedaprofen
QM01AE91 Carprofen
QM01AE92 Tepoxalin

M01AG فنامیک اسیدهاویرایش

M01AG01 مفنامیک اسید
M01AG02 Tolfenamic acid
M01AG03 Flufenamic acid
M01AG04 Meclofenamic acid
QM01AG90 Flunixin

M01AH Coxibsویرایش

M01AH01 سلکوکسیب
M01AH02 Rofecoxib
M01AH03 Valdecoxib
M01AH04 Parecoxib
M01AH05 Etoricoxib
M01AH06 Lumiracoxib
QM01AH90 Firocoxib
QM01AH91 Robenacoxib
QM01AH92 Mavacoxib
QM01AH93 Cimicoxib
QM01AH94 Deracoxib

M01AX Other anti-inflammatory and antirheumatic agents, non-steroidsویرایش

M01AX01 Nabumetone
M01AX02 Niflumic acid
M01AX04 آزاپروپازون
M01AX05 گلوکزامین
M01AX07 بنزیدامین
M01AX12 Glucosaminoglycan polysulfate
M01AX13 Proquazone
M01AX14 Orgotein
M01AX17 Nimesulide
M01AX18 Feprazone
M01AX21 Diacerein
M01AX22 Morniflumate
M01AX23 Tenidap
M01AX24 Oxaceprol
M01AX25 کندروایتین سولفات
M01AX26 Avocado and روغن سویا, unsaponifiables
QM01AX52 Niflumic acid, combinations
M01AX68 Feprazone, combinations
QM01AX90 Pentosan polysulfate
QM01AX91 Aminopropionitrile
QM01AX92 Grapiprant
QM01AX99 Combinations

M01B Anti-inflammatory/antirheumatic agents in combinationویرایش

M01BA Anti-inflammatory/antirheumatic agents in combination with کورتیکواستروئیدsویرایش

M01BA01 Phenylbutazone and corticosteroids
M01BA02 Dipyrocetyl and corticosteroids
M01BA03 استیل‌سالیسیلیک اسید and corticosteroids
QM01BA99 Combinations

M01BX Other anti-inflammatory/antirheumatic agents in combination with other drugsویرایش

M01C Specific داروی ضد روماتسیمی اصلاح‌کننده بیماریویرایش

M01CA کوینولین‌هاویرایش

M01CA03 Oxycinchophen

M01CB Gold preparationsویرایش

M01CB01 Sodium aurothiomalate
M01CB02 Sodium aurothiosulfate
M01CB03 اورانوفین
M01CB04 Aurothioglucose
M01CB05 Aurotioprol

M01CC پنی سیلامین and similar agentsویرایش

M01CC01 پنی سیلامین
M01CC02 Bucillamine

M01CX Other specific antirheumatic agentsویرایش

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code M01". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QM01". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.