IFF

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

IFF در معانی زیر کاربرد دارد: