KGB (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

KGB (ابهام‌زدایی) در معانی زیر کاربرد دارد: